Giải đấu cúp Chinh Phạt

October 02 2019, by Hoang Dai

(see English below)

Ở Istanbul có một giải đấu được đặt tên theo Ngày Chinh Phạt thành phố của đế chế Ottoman vào thế kỷ thứ 15. Vào năm 1453, Sultan Mehmed II của đế chế Ottoman đã tiến hành xâm lược thành phố Constantinople (Istanbul ngày nay). Cuộc bao vây của quân đội Ottoman kéo dài 54 ngày, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5 năm 1453 – một ngày tương ứng với sự sụp đổ của Constantinople, và là sự biến mất của đế chế Byzantine (hay còn được biết đến với cái tên Đế chế Đông La Mã). Trải qua những biến cố lịch sử, hiện nay nhờ những nỗ lực chung của chính quyền địa phương Istanbul, nền tảng của thể thao và giáo dục về bắn cung và liên đoàn bắn cung Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm thi đấu giải Okmeydanı (“cánh đồng tên” trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ – riêng địa điểm này sẽ để dành để nói đến vào một dịp khác) vừa hồi sinh, đỉnh cao là giải đấu Fetih Kupasi – Cúp Chinh Phạt.


In Istanbul, there was a tournament named after a conquest by Ottoman army to this city in the 15th century. In 1453, Sultan Mehmed II of the Ottoman Empire invaded the city of Constantinople (Istanbul nowaday). The siege of the Ottoman army lasted 54 days, from April 6 to May 29, 1453 – a day corresponding to the fall of Constantinople, and the disappearance of the Byzantine Empire (know as Eastern Roman Empire). Experiencing historical events, now thanks to the joint efforts of the Istanbul local government, the foundation of sports and education on archery and Turkish archery federation, the venue for the tournament Okmeydanı (“The arrow field” in Turkish – this place will be reserved for another occasion) has just revived, the peak is the Fetih Kupasi – The Conquest Cup.

 

#General
Share: