Dong Nguyen

Dong Nguyen
History

Cung thuật Việt Nam

Không như nhiều nước với truyền thống cung thuật được duy trì cho đến nay, hiện không còn các tài liệu hướng dẫn (võ thư) hay các hình minh họa chuẩn xác về cung thuật Việt Nam để phục dựng lại bộ môn từng được các triều đại hết sức trọng vọng này
History

Dụng cụ cung thuật Việt Nam (phần 4)

Dụng cụ bảo quản Túi cung Cuốn từ điển thời Lê “Chỉ Nam Ngọc Âm giải nghĩa” định nghĩa “cung kiện”- là túi đựng cung (1). Ở nhiều nước, túi cung để bảo vệ cung đã căng dây khi đi săn hoặc ngoài chiến trường khỏi trầy xước, nhiệt độ và độ ẩm
History

Dụng cụ cung thuật Việt Nam (phần 3)

Không có mô tả cụ thể về hình dạng kích thước của đích bắn các thời, tuy nhiên trong Lịch triều Hiến chương loại chí ghi lại rằng “1731, thi bác cử, về cung thì thi bắn trên ngựa và bắn bộ mỗi thứ 1 tao, bắn trên ngựa thì dựng 3 cái đích cách nhau 100 bước
History

Dụng cụ cung thuật Việt Nam (phần 2)

CUNG (Phần 2) – từ văn bản và hiện vật Về sức kéo của cung, hiện chúng tôi mới chỉ khảo được một đoạn duy nhất trong “Lịch triều hiến chương loại chí”, phần Binh chế chí “năm 1731, đổi lại phép thi Bác Cử
History

Dụng cụ cung thuật Việt Nam (phần 1)

CUNG (Phần 1) – từ văn bản Sử liệu sớm nhất phải kể đến lá thư của tướng Hán Mã Viện: “Năm Kiến Vũ 19, Mã Viện dâng thư nói: từ Mi Linh ra Bôn Cổ, đánh Ích Châu (Tứ Xuyên ngày nay), thần đem hơn 1 vạn người Lạc Việt, quân lính quen chiến đấu hơn 2000, cung khỏe tên sắc
History

Lịch sử cung thuật tại Việt Nam - qua tư liệu chữ viết (thời cận đại)

Bước vào thời Cận đại, khi mà hỏa khí đã chiếm lĩnh chiến trường, chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài vẫn rất coi trọng bắn cung. 1731, triều đình định ra thi Bác Cử, về cung thì “thi bắn trên ngựa và bắn bộ mỗi thứ 1 tao, bắn trên ngựa thì dựng 3 cái đích cách nhau 100 bước
History

Lịch sử cung thuật tại Việt Nam - qua tư liệu chữ viết (thời trung đại)

THỜI TRUNG ĐẠI Hiện chúng tôi chưa khảo được ghi chép nào về cung người Việt trong thời Bắc thuộc. Tuy nhiên dưới các triều đại tự chủ, cung thuật rất được nhà nước coi trọng và được xem là vấn đề cốt yếu trong binh bị.
History

Lịch sử cung thuật tại Việt Nam - qua tư liệu chữ viết (thời cổ đại)

Trái với quan niệm rằng người Việt cổ chỉ giỏi bắn nỏ, không giỏi cung (có lẽ do các truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương), sử liệu xuyên suốt từ thời Đông Sơn đến cận đại cho thấy bắn cung từng là sở trường của người Việt