About

September 30 2019, by Super Admin

Về page “Cung thuật truyền thống VN” (see English below)

Cung thuật truyền thống- định nghĩa là kỹ thuật sử dụng các loại cung có lịch sử trước cung recurve hiện đại (bất kể chất liệu-tự nhiên hay sợi thủy tinh, carbon…, bất kể nền văn hóa).

Tại các nước, phong trào cung truyền thống rất mạnh, hàng năm tại Hungary, Trung Quốc, Ba Lan, Hàn Quốc… đều có những đại hội cung truyền thống quy mô, hiệu triệu được hàng trăm đến hàng ngàn cung thủ từ khắp nơi trên thế giới. ở các nước láng giềng chúng ta như Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan… một số lượng lớn người chơi cung truyền thống đang phát triển, càng ngày càng quy mô, càng có tổ chức, càng hăng say. ở Việt Nam, phong trào bắn cung đang lên rất mạnh, tuy nhiên số người chơi cung truyền thống còn hạn chế và tản mác.

Chúng tôi, từ đủ mọi ngành nghề và địa phương, nhưng cùng chung 1 niềm đam mê với cung thuật truyền thống, đã cùng nhau tập hợp và lập nên page này để thường xuyên cập nhật về lịch sử cung thuật thế giới và Việt Nam, phổ biến kỹ thuật bắn cung truyền thống, cũng như tình hình phát triển của phong trào cung thuật thế giới và tại Việt Nam, với hy vọng rằng bộ môn này sẽ sớm nhận được sự quan tâm của các anh chị em cung thủ cũng như chưa phải là cung thủ, và hy vọng tương lai không xa chúng ta có thể kết nối, gặp gỡ, chia sẻ không chỉ qua mạng mà cả ngoài đời thật

  • Ban Quản trị page “Cung thuật truyền thống VN”

Traditional archery is defined as the use of bows prior to the invention of the modern recurve (regardless of materials- natural or fiberglass, carbon…, regardless of culture).

All over the world, traditional archery is a popular movement. Annually in Hungary, China, Poland, South Korea… traditional archery festivals and competitions are held, inviting hundreds to thousands of archers from all corners of the globe. In Vietnam’s neighboring countries such as China, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore and Thailand, a sizeable number of traditional archers are growing, ever more numerous, ever more organized and ever more passionate. In Vietnam, archery is an increasingly common sport, however traditional archers are still few and scattered across the country.

We are from all walks of life and localities, however as we share a common love for traditional archery, we have come together and founded this page to share our knowledge on the history of world and Vietnamese archery, traditional techniques, as well as development of the movement in other countries and Vietnam, with the hope that this art shall grow in the heart of our fellow archers and non-archers, and with the hope that in a near future we can all meet outside of the net.

  • Management board of “VN traditional archery”
Share: